Dekaan van Fakulteit Regsgeleerdheid lewer uittreerede

0
776

Prof Johan Henning, Dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit van die Vrystaat (UV), het tydens ‘n geleentheid wat bygewoon is deur uitgelese gaste van regskringe in Bloemfontein, personeel van die fakulteit, sowel as familie en vriende, sy uittreerede gelewer.
Die onderwerp van sy uittreerede was: Van leeuwe- tot universele vennootskappe. Die onderwerp was ook die fokus van sy intreerede en latere navorsing. “Dit was vir my ‘n voorreg om te kon deel wees van die uitbouing van universele vennootskapsreg,” het prof Henning gesê.
Tydens die geleentheid is prof Henning deur kollegas, sowel as lede van die regsberoep, vir sy bydrae tot die akademie vereer. Prof Jonathan Jansen, Visekanselier en Rektor van die UV, het prof Henning bedank vir sy rol in die voorbereiding van ‘n nuwe generasie akademici vir die toekoms.
Prof. Elizabeth Snyman-Van Deventer van die Departement Handelsreg, het prof Henning beskryf as iemand met ‘n baie goeie kennis van die geskiedenis, veral met betrekking tot die Anglo-Boereoorlog en wêreldoorloë. “Hy is ook een van die min akademici waarvan vier nagraadse studente vandag professore is. Hy het baie empatie met sy medemens en alhoewel hy ‘n lang lys van akademiese prestasies het, is hy tog ‘n nederige mens. Twee uitsonderlike kenmerke is sy menslikheid en nederigheid,” sê prof Snyman-Van Deventer.

Regter Faan Hancke, voormalige voorsitter van die UV Raad en Regter van die Hooggeregshof, het gesê prof Henning is ‘n persoon met vele fasette. “Hy is ‘n ongelooflike akademikus wat wyd gepubliseer het en die outeur is van verskeie handboeke. Hy is ook redakteur van ? aantal tydskrifte en dien op die redaksie van verskeie publikasies. Ek het groot bewondering vir sy akademiese voortreflikhede en sy absolute kennis van vennootskapsreg. Hy is die beste in Suid-Afrika en geniet ook internasionaal baie aansien in hierdie aspek van die reg (hy was onder meer van 2000 tot 2009 direkteur van die Sentrum vir Vergelykende Vennootskaps- en Maatskappyereg van die Institute of Advanced Legal Studies aan die Universiteit van Londen). Hy is die ideale akademikus wat die hoogste gradering in sy spesialisasieveld in Handelsreg in Suid-Afrika ontvang het, naamlik ’n B1 in 2012, en is ‘n voortreflike dekaan,” het regter Hancke gesê.

Prof Henning het ‘n lang verbintenis met die UV. In 1968 meld hy aan as eerstejaarstudent. Later word hy in 1974 tydelik in die Departement Handelsreg aangestel. In 1998 is hy as Dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid aangestel. ‘n Paar hoogtepunte van sy loopbaan sluit in sy aanstelling as Afrika-verteenwoordiger van CIDOEC, Jesus College, Cambridge en toe hy die eerste Suid-Afrikaner geword het aan wie erelidmaatskap van die Society of Advanced Legal Studies in Brittanje toegeken is, asook die Amerikaanse Order of the Coif.

Prof Henning sal sy vennootskap met die universiteit in 2014 voortsit, wanneer hy as Dekaan sal waarneem en verder navorsing sal doen.