Daar is ander Sassa-toelaes

0
3675

Twee weke gelede het ons bietjie gesels oor die Sassa-“oumenspensioen” (Sassa Old Age Grant). Ek moet sê, die reaksie op my rubriek was oorweldigend en ek het net weer tot die besef gekom dat daar heelwat pensioenarisse daar buite is wat wel kwalifiseer vir ‘n Sassa-toelae maar dit nie weet nie.

Jy kan steeds vir my ‘n e-pos stuur, dan stuur ek die Sassa-oumenspensioenbrosjure vir jou aan. Indien jy kwalifiseer vir so toelae, gaan doen onmiddellik aansoek daarvoor, jy is geregtig daarop. Miskien kwalifiseer jy nie vir ‘n Sassa-oumenspensioen nie; geen probleem nie, daar is ook ‘n aantal ander tipe toelaes waarvoor jy moontlik kan kwalifiseer.

Weens beperkte ruimte, kan ek ongelukkig nie elkeen van die toelaes in die rubriek bespreek nie. Besoek gerus Sassa se webtuiste by www.sassa.gov.za vir volledige inligting rondom elke tipe toelae se kwalifikasievereistes en aansoekproses. Ek noem egter graag die verskillende toelaes beskikbaar (ek vertaal elkeen maar soos ek dink dit moet in Afrikaans lees):

1. Aanvullende toelae (grants-in-aid). Indien jy reeds ‘n oumenspensioen, ongeskiktheid- of oorlogsveteraantoelae ontvang, maar in die voltydse sorg van ‘n ander persoon is wat na jou omsien, kan jy vir ‘n aanvullende toelae kwalifiseer.

2. Kinderonderhoudstoelae (child support grant). Die aansoeker moet die primêre versorger van ‘n kind of kinders wees. Daar is aantal voorwaardes, so lees deur die brosjure.

3. Ongeskiktheidstoelae (disability grant). Om te kwalifiseer moet jy onder meer tussen die ouderdom 18 tot 59 wees, en jy moet jou ongeskiktheid kan staaf met ‘n mediese verslag.

4. Pleegsorgtoelae (foster care grant). Indien jy ‘n pleegsorgouer is, kan jy aansoek doen. Daar moet onder meer ‘n hofbevel wees wat die pleegsorgstatus kan bevestig.

5. Versorgingsafhankheidstoelae (care dependency grant). Dié toelae is vir kinders onder die ouderdom van 18 wat permanent ongeskik is en versorg moet word.

6. Noodverligtingstoelae (social relief of distress). Die toelae betaal vir ‘n maksimum van 3 maande, waarna daar heraansoek gedoen kan word. Dié toelae is bedoel vir persone wat in erge materiële nood verkeer en nie na hulle basiese behoeftes kan omsien nie.

7. Oorlogsveteraantoelae (war veteran’s grant). Daar is paar vereistes om te kwalifiseer, waarvan een is dat jy in die Tweede Wêreldoorlog of die Koreaanse-oorlog moes geveg het.
Indien jy vermoed dat jy vir enige van dié toelaes kwalifiseer, besoek so gou moontlik jou naaste Sassa-kantoor vir duidelikheid.

horace@nassaux.com