Brandwag-inwoners staan saam

0
1186

Vergun my asseblief die geleentheid om elkeen van u wat die moeite gedoen het en in groot getalle Vrydagmiddag by my huis opgedaag het om die petisie te onderteken, van harte te bedank. U opoffering het vir my en Dulandi ontsettend baie beteken. Ons het altesaam 115 handtekeninge gekry wat nie te sleg is nie in ag genome dat ons die vorms eers Vrydag ontvang het.
Ek wil geen name uitsonder nie, maar ek wil spesifiek ook vir Chris Froneman en Basie du Plooy bedank dat hul ook bereidwillig was om nog ekstra vorms te neem om te laat onderteken.

Ekself het Satermiddag van so tienuur tot so vieruur in Brandwag ingevaar om te kyk of ons nog baie meer name kon kry. Ek het baie wonings, maar veral die gastehuise in Genl. Dan Pienaar en Kaptein Proctorstraat geteiken met groot sukses!
Soos aan u belowe is, het Dulandi en myself die petisie vanoggend gaan inhandig by die burgemeester asook die dorperaad se kantore met die handtekeninge van die betrokkenes wat die dokumente in ontvangs geneem het. Nou kan ons as inwoners net hoop en bid, want as hierdie onding realiseer, sien ek net swarigheid vir ons woonbuurt.
Ek belowe om u op hoogte te hou van enige nuus wat ek vanaf Dulandi ontvang.
HEIN