Bloemfonteiners vir hul bydraes vereer

0
1242

MARICELLE BOTHA

Die Bloemfonteinse Afrikanerkultuurraad (BAK), in samewerking met die FAK, vereer more (11 Junie) in Bloemfontein persone wat uitstekende bydraes op verskillende gebiede in Afrikaanse kultuurorganisasies gelewer het. Hierdie prestige-vertoonvenster van individue wat konstant uitnemende diens lewer aan hulle onderskeie organisasies en gemeenskappe het twee jaar gelede herleef en dit is vanjaar die derde keer dat die toekennings uitgedeel word. Die FAK se jaarlikse N.P. van Wyk Louw-gedenklesing sal hiermee saamval.

Danie Goosen, professor in die Departement Godsdienswetenskap en Arabies aan Unisa is die gasspreker.


Karel Schoeman ontvang die N.P. van Wyk Louw-toekenning vir die bevordering van die Afrikaanse taal, kultuur en geskiedenis. Sy jarelange bydrae tot die letterkunde maak hom gewis ‘n voorste romanskrywer, historikus en navorser van ons tyd.


Corrie Scheepers ontvang ‘n eretoekenning vir haar bydrae tot Die Voortrekkers. Sy was Voortrekkeroffisier by die Suidrand Kommando in Kroonstad, provinsie-onderleier en later provinsieleier van die Vrystaatse Voortrekkers (Die eerte vrou wat hierdie pos beklee het). Sy word adjunk-hoofsekretaris op nasionale vlak en in 1993 adjunkhoofleier in Suid-Afrika. In 1997 word erelidmaatskap aan haar toegeken en in 1999 ken die Dagbestuur van die Vrystaatse Voortrekkers aan haar die Vryheid van Doornkloof toe.


Die skrywer Maretha Maartens word vereer vir haar bydrae tot jeuglektuur. In 45 jaar verskyn ongeveer 155 romans, jeug- en kinderboeke, geestelike dagboeke, biografiese romans en toerustingsboeke uit haar pen. Sy lewer sowat 1000 tydskrifartikels en -rubrieke, dramatekste vir kerke en skole, vertalings uit Engels, bydraes tot kortkuns-, kinderboek-, literêre en ander versamelbundels. Sy was die eerste redaktrise van die tydskrif Finesse.


Josias Swanepoel word vir sy bydrae tot Die Voortrekkers oor 70 jaar vereer, o.a. die inwyding van die Hertzogmomument en die inwyding en tien-jaar-fees van die Voortrekker-monument op Winburg. Hy is deel van die Presidentsverkennerkamp, Spanleierskamp en Republiekfeeskamp te Pretoria. Hy is betrokke by offisierskursusse en woon seminare van die FAK vir Afrikaner-jeugleiers by. Hy was voorsitter van die Vrystaatse Verkennerkomitee, lid van die Verkennerkomitee van die hoofbestuur, assistent- provinsiale sekretaris van die OVS en lid van die hoofbestuur van Die Voortrekkers.


Kobie Colditz word vereer vir haar bydrae tot kerkmusiek en musiekopvoeding aan kinders. Sy is die afgelope 24 jaar leier van Die Vinkies van Bloemfontein wat jaarliks deelneem aan die Trinity Music Festival of Vrystaatse Kunswedstryd. Sy is ook in die tyd aktiewe, voltydse kerkorrelis en dirigeer ook die kerkkoor (en latere sanggroep) van die NG gemeente Onze Rust. Sy was tot 2014 vir agt jaar die koorleier van President Brand se junior en senior koor. Sy is al 30 jaar betrokke by die Vrystaatse Kunswedstrydvereniging, vir die afgelope 13 jaar as voorsitter. Sy is lid van die Ereveldwagters van die Vrystaatstreek.


Ds. Retief Botha word vereer vir sy jeugbediening op kerklike en kultuurgebied. Botha het ‘n passie vir die Afrikanerkultuur en was die afgelope 40 jaar naas kerklike betrokkenheid by verskeie kultuurorganisasies betrokke. Vir die afgelope nege jaar speel hy ‘n groot rol in die opleiding van teologiese studente. Hy dien nie net op die kuratorium en algemene kuratorium van die NG Kerk nie, maar hanteer ook vir die tydperk die skribaat met ‘n oop-deur-spreekkamer by die fakulteit teologie.

maricelle@centralmediagroup.co.za