Browse Ads

Looking for a job or apartment? Selling or renting or even looking for a lost pet? Browse our classifieds. *To advertise here please e-mail info@bloemfonteincourant.co.za or click on request a quote on this dropdown.
NOTICE IN TERMS OF REGULATION 68 OF THE DEEDS REGISTRIES ACT,1937, IN RESPECT OF A LOST TITLE DEED

NOTICE IN TERMS OF REGULATION 68 OF THE DEEDS REGISTRIES ACT,1937, IN RESPECT OF A LOST TITLE DEED

Notice is hereby given in terms of regulation 68 of the Deeds Registries Act,1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of <bs>Deed of Transfer…
KENNISGEWING

KENNISGEWING

KENNISGEWING Insolvente boedel: TIELMAN ESTERHUIZEN Meestersverwysing: B21/2018 Kennis geskied hiermee dat die Eerste en Finale Likwidasie, Distribusie & Kontribusierekening ter insae sal lê by die Kantoor van die Meester van…
DEBTORS AND CREDITORS ADVERTISEMENT 

DEBTORS AND CREDITORS ADVERTISEMENT 

IN THE ESTATE OF LATE KUO-TSAI HONG, IDENTITY NUMBER 5501105870085,UNMARRIED,Date of death 11 JUNE 2018,Estate number 437/2019 ,MASTERS OFFICE BLOEMFONTEIN , who previously resided at 41 KENNETH KAUNDA,BAYSWATER,BLOEMFONTEIN,Province Free state,…
MANGAUNG MUNISIPALE GRONDGEBRUIKSBEPLANNING BYWET (PROVINSIALE GAZETTE NOMMER 35 VAN 3 JULIE 2015)

MANGAUNG MUNISIPALE GRONDGEBRUIKSBEPLANNING BYWET (PROVINSIALE GAZETTE NOMMER 35 VAN 3 JULIE 2015)

Die Mangaung Metropolitaanse Munisipaliteit gee hiermee vir algemene inligting kennis in terme van Artikel 47 van die Munisipale Grondgebruik Beplannings Bywet, dat die volgende aansoeke vanaf Spatial Solutions Inc. ontvang…
KENNISGEWING

KENNISGEWING

KENNISGEWING INSOLVENTE BOEDEL: WILHELM MICHAEL KÖNIG (ID:7212185103086)  Meestersverwysing: B114/2019 Kennis geskied hiermee dat die ondergenoemde as Mede Trustees aangestel is en dat persone wat enigiets aan die boedel verskuldig is…
BOEDELKENNISGEWING

BOEDELKENNISGEWING

IN DIE BOEDEL VAN WYLE HENDRIK ADRIAN LIEBENBERG BOEDELNOMMER: 3441/2020 ELAND SINGEL, FAUNA, BLOEMFONTEIN, VRYSTAAT IDENTITEITSNOMMER: 5111025092081 WIE OP 9 JUNIE 2020 OORLEDE IS; EN NAGELATE EGGENOTE IDENTITEITSNOMMER: Die EERSTE…
NOTICE IN TERMS OF REGULATION 68 OF THE DEEDS REGISTRIES ACT,1937, IN RESPECT OF A LOST TITLE DEED

NOTICE IN TERMS OF REGULATION 68 OF THE DEEDS REGISTRIES ACT,1937, IN RESPECT OF A LOST TITLE DEED

Notice is hereby given in terms of regulation 68 of the Deeds Registries Act,1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of Deed of Transfer…
NOTICE IN TERMS OF REGULATION 68 OF THE DEEDS REGISTRIES ACT,1937, IN RESPECT OF A LOST TITLE DEED

NOTICE IN TERMS OF REGULATION 68 OF THE DEEDS REGISTRIES ACT,1937, IN RESPECT OF A LOST TITLE DEED

Notice is hereby given in terms of regulation 68 of the Deeds Registries Act,1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of Deed of Transfer…
Bloem organic Compost

Bloem organic Compost

Bloem organic Compost 076 066 9407 www.kompos.co.za ORGANIC COMPOST LAWN DRESSING GARDEN SOIL POTTING SOIL BARK FW001894
Form JJJ LOST OR DESTROYED DEED

Form JJJ LOST OR DESTROYED DEED

Notice is hereby given in terms of regulation 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of Deed of…