Bloem-apteker as SA se Gemeenskapsapteker van die Jaar aangewys

0
1547

Tydens die 2013 Suid-Afrikaanse Aptekersraadkonferensie by Sun City ( 23-25 Junie 2013) is Wim Grobbelaar aangewys as die Nasionale GEMEENSKAPSAPTEKER VAN DIE JAAR 2013.

Tydens ‘n galageleentheid by Sun City die week is prestigetoekennings oorhandig aan individue binne die professie as erkenning vir die werk wat gedoen word in verskeie sektore.

Die toekennings word deur die Suid-Afrikaanse Aptekersraad gedoen op grond van die volgende kriteria:
• Gemeenskapsbetrokkenheid
• Innoverende denke vir opheffingsprogramme en dienste
• Dienste aan agtergeblewenes
• Kliniekdienste vir die laerinkomstegroep
• Opbou en uitdra van die professie se beeld
• Aktiewe deelname in die gemeenskap by skole, klinieke en aftreeoorde
• Verwerwing van ekstra nagraadse kwalifikasies
• Omvattende kliniekdienste

Die nasionale Pioniersaptekerstoekenningskategorieë was:
1. Gemeenskapsapteker van die Jaar
2. 2. Private-inrigtingsapteker van die Jaar ( Bv. Netcare)
3. 3. Staatsinstellingsapteker van die Jaar
4. Aptekers in ander segmente, bv. navorsing.

Wim is die apteker by Medi-Chem Pellissier en het ook in Mei 2013 die Julius Isrealsohn-toekenning vir onbaatsugtige diens aan die gemeenskap ontvang.

Verklaring verskaf