Beplan jou Testament

0
1121

HORACE TERRY 

Ek het hierdie week weereens besef watse belangrike dokument ‘n testament in ‘n individu se finansiële arsenaal is.
‘n Gebrekkige testament is by magte om jare se harde werk en finansiële beplanning met jou afsterwe tot niet te maak. ‘n Testament kan egter ook die bewaarder wees wat jou rykdom beskerm, en regverdig verdeel tussen jou erfgename.
Ek maak self baie keer die fout om na ‘n testament as ‘n eenvoudige dokument te verwys.
Wat egter belangrik is, is die aanloop in die opstel van ‘n testament, en die deeglike beplanning wat eers gedoen moet word.
Nadat daar deeglike beplanning gedoen is, moet die testament opgestel word in so ‘n wyse dat dit maklik verstaanbaar is, jou wense moet duidelik uiteengesit wees, en daar moet geen dubbelsinnighede in jou bemakings voorkom nie.
Verder moet jou testament wetlik en finansieël uitvoerbaar wees. Ek ondervind gereeld dat persone R100 000 aan ‘n broer of suster in hul testament bemaak, hoewel die gelde nie eers in die boedel beskikbaar gaan wees nadat alle kostes en skulde vereffen is nie. Sulke bemakings kan probleme skep tydens die bereddering van ‘n boedel, wat weer beteken dat daar moontlik nie aan jou wense voldoen sal kan word nie. Wat dit erger maak is dat jy dan nie meer daar is om aanbevelings te doen of alternatiewe voor te stel nie.
Wanneer dit kom by die opstel van ‘n testament is dit belangrik dat daar na jou totale finansiële situasie gekyk moet word. Bepaal hoe groot gaan jou boedel wees. Gaan daar boedelbelasting- of kapitaalwinsimplikasies wees? Wie is jou erfgename? Wat gaan die eksekuteursfooi wees, en is jou eksekuteur oop vir onderhandeling rondom sy fooi?
Dan, baie belangrik, is daar enige erfgename wat teen hulself beskerm moet word, aangesien hulle moontlik hulle erfporsie kan verkwis? Want dan sal jy as testateur/trise moet begin dink aan beperkende maatreëls soos byvoorbeeld ‘n inter vivos-trust of ‘n testamentêre trust.
Om mee af te sluit, vir sommige persone is ‘n testament eenvoudig aangesien hul boedel en wense dit toelaat. Vir baie ander is ‘n testament iets wat ná deeglike beplanning eers tot stand moet kom. Dink dus twee keer voordat jy net vinnig jou wense op papier neerpen.