Benut dit wat SARS jou toelaat

0
1336
Benut dit wat SARS jou toelaat

Soos gewoonlik is daar ‘n paar aanpassings gemaak aan hoe SARS jou in die 2016/17-belastingjaar gaan belas. Die meeste van die aanpassings was maar om voorsiening te maak vir inflasie, maar daar is tog sekere “vergunnings” van SARS se kant wat, indien dit benut word, tot jou voordeel kan strek. Neem nou maar die redelike nuwe belastingvrye beleggings wat beskikbaar is.
Alle opbrengste (rente, dividende en gerealiseerde kapitaalwins) op dié tipe beleggings is belastingvry. Verder is alle onttrekkings (insluitend maandelikse inkomste) op dié tipe van beleggings belastingvry. Ongelukkig is die “konsep” van ‘n belastingvrye belegging nog te jonk en is daar nog niemand wat die volle waarde van die beleggings kon benut het nie. Met tyd sal dit egter verander en sal mense voordeel daaruit kan trek. Die geheim van die beleggings is om te poog om soveel moontlik per jaar daarin te spaar (tot by die perk van R30 000 per jaar) en dan vir so lank as moontlik te los, om sodoende die maksimum voordeel uit saamgestelde opbrengste te trek. Moet asseblief nie die beleggings benut vir ‘n noodfonds of kinders se studiefonds nie. Indien jy dan ook ‘n uittree-annuïteit in plek het, kan jy verdere belastingvrye opbrengste geniet en jou jou premies wat jy betaal is belastingaftrekbaar.
Dink aan die ongelooflike, belastingvrye opbrengste wat jy kan geniet tussen dié twee produkte. Wanneer dit dan eendag by aftrede kom, kan albei dié produkte aan jou ‘n maandelikse inkomste betaal. Dit is dan hier waar slim beplanning sal moet begin. Dit is sinneloos om op jou oudag elke maand ‘n klomp van jou swaarverdiende geld aan SARS te moet afstaan. Jy kan met bogenoemde produkte jou inkomste manipuleer om eerder minder op ‘n annuïteitsproduk te trek, sodat daar meer kapitaalgroei is en jy ‘n groter bate buite jou boedel opbou vir jou afhanklikes. Trek eweneens meer op die belastingvrye belegging, al put jy die kapitaal met tyd uit. Die resultaat sal wees dat jy min, of geen, inkomstebelasting in jou aftreejare sal betaal nie, en terselfdertyd maak jy ‘n bate binne jou boedel kleiner en ‘n bate buite jou boedel groter, wat sal lei tot laer eksekuteursfooie, boedelbelasting en kapitaalwinsbelasting by afsterwe. – Horace Terry
horace@nassaux.com