Beleggingsrisiko: Vriend of vyand?

0
1217

HORACE TERRY

Die woord “risiko” het opsigself ‘n stigma wat daaraan kleef, maak nie saak in watter konteks jy dit gebruik nie. Dis geen wonder dat beleggers die neem van risiko in hul beleggings ook as ‘n negatiewe aksie beskou nie. Wat beteken die neem van risiko in die beleggingsomgewing? Eenvoudig verduidelik beteken dit dat die uitkoms van jou besluit onseker is, en dat die moontlikheid bestaan dat die uitkoms van jou besluit, nie gaan wees wat jy wou gehad het dit moet wees nie. Indien ons tegnies raak kan ons risiko verder opdeel in twee groepe naamlik sistematiese risiko en nie-sistematiese risiko. ‘n Voorbeeld van nie-sistematiese risiko is wanneer daar ‘n tekort aan platinum is as gevolg van ‘n staking by platinummyne kan motorvervaardigers se produksie afneem as gevolg van die platinumtekort. Die staking sal dus gevolglik ‘n negatiewe effek hê op die aandeelpryse van motorvervaardigers. Nie-sistematiese risiko is dus die moontlikheid dat ‘n eksterne invloed ‘n sekere industrie negatief kan beinvloed. In teorie is dit moontlik om nie-sistematiese risiko in totaliteit weg te kan diversifiseer, jy moet net in genoeg aandele, en ook genoeg verskillende aandele jou gelde belê. Die idee is dan dat genoeg aandele waarin jy belê winste sal toon om die verliese van die ander aandele uit te kanselleer. Let wel dis in teorie. Sistematiese risiko is iets anders. Dit is wanneer ‘n eksterne invloed die hele mark negatief beïnvloed. Dit maak dus nie saak oor hoeveel, en hoeveel verskillende aandele, jy jou gelde versprei nie, alle aandele gaan negatief reageer. ‘n Afname in ekonomiese groei of ‘n resessie is goeie voorbeelde hiervan. Ongelukkig kan sistematiese risiko nie weg gediversifiseer word nie. Die oplossing is egter om op verskillende markte se bates te belê soos aandele, effekte, kontant en eiendom, aangesien ‘n sistematiese risiko op een mark, nie noodwendig die bates van ‘n ander mark gaan beïnvloed nie. Sien dus eerder risiko as die vriend wat vir jou geleenthede skep, en nie die vyand wat jou in die nag wakker hou nie. Maak egter seker jy bou risikoblootstelling in jou portefeulje in, dit is die enigste manier wat jy op die langtermyn aanvaarbare opbrengste gaan bewerkstellig.