Belasting en jou inkomste na aftrede

0
788
Calculator with the word tax written in wooden block letters

Aftreefondse soos pensioen-, voorsorg- en uittredingsannuïteitsfondse hou heelwat belastingvoordele in en is ‘n nuttige instrument om te benut wanneer dit kom by jou finansiële beplanning, insluitende boedelbeplanning.
Voor aftrede sal jy heelwaarskynlik ‘n lid wees van een, twee of selfs al drie van bogenoemde aftreefondse. Die bydraes wat jy tot die fondse maak, is binne perke aftrekbaar vir inkomstebelastingdoeleindes.
Natuurlik moedig dié belastingvoordeel mens aan om soveel moontlik tot die fondse by te dra, om sodoende, binne die voorgeskrewe perke, die belastingvoordele te kan geniet.
Wat gebeur egter die dag wanneer jy aftree? By aftrede moet die geld wat jy in bogenoemde fondse opgegaar het, vir jou begin sorg in die vorm van ‘n maandelikse pensioen. Dié maandelikse pensioen is belasbaar, net soos wat jou huidige salaris belasbaar is.
So miskien is dit nie wys om jou voorsiening vir aftrede net met behulp van aftreefondse te doen nie. Jy kan met bietjie finansiële beplanning jou belastingaanspreeklikheid by aftrede verminder, of selfs heeltemal vermy, deur net die manier wat jy spaar vir aftrede aan te pas. Daar is heelwat spaar- en beleggingsprodukte beskikbaar, waarvan die opbrengste (rente, dividende, REIT-inkomste en kapitaalwinste) verskillend deur die Ontvanger van Inkomste hanteer word.
Dink aan die belastingvrye beleggings. Dié tipe van produkte se opbrengs is belastingvry, asook die inkomste wat jy in die toekoms daaruit mag onttrek. Ongelukkig word jy beperk op hoeveel jy kan bydra tot die tipe van produkte.
Direkte beleggings in effektetrustfondse se opbrengs is belasbaar, maar jy het eers sekere uitsluitings en vrystellings wat jy kan benut, voordat die belastingaanspreeklikheid bepaal word. Die inkomste wat jy uit die tipe van beleggings onttrek, is nie belasbaar nie (aangesien die opbrengs reeds onderhewig is aan belasting).
Dan is daar beleggings in sogenaamde uitkeerpolisse. Die nuwegenerasie-uitkeerpolisse is uitstekende beleggingsprodukte waarvan die onderliggende beleggingsbate bykans enigiets kan wees van ‘n Geldmarkfonds tot ‘n Naspers-aandeel.
Belasting op die opbrengs van dié produkte geskied nie in jou hande nie, maar eerder in die hande van die versekeraar se Polishouersfonds, teen ‘n koers wat waarskynlik meer gunstig is as jou eie belastingkoers.
Dié tipe produkte het ‘n aanvanklike termyn van vyf jaar, waarná die termyn oop is. Daar kan dus na die aanvanklike vyfjaartermyn ‘n inkomste uit die produkte onttrek word, wat ook belastingvry in jou hande sal wees.
Miskien is dit dus vir jou ‘n opsie om eerder ‘n kombinasie van bogenoemde produkte te gebruik om vir aftrede te voorsien as net ‘n aftreefonds. Almal se omstandighede is egter uniek. Gesels dus eers met jou finansiële beplanner om die regte strategie vir jou te ontwikkel.  – Horace Terry
horace@nassaux.com