Begin by die begin

0
487

Die afgelope week het ek weer agter gekom dat baie mense nie weet waar om te begin met hul finansiële beplanningsproses nie.

Baie ander mense dink weer om ‘n lewenspolis en pensioenfonds te hê is voldoende. Kom ons begin by die begin. Mense is verskillend, en so is hulle finansiële behoeftes en doelwitte ook uniek en verskillend van ander mense.

Daar is egter ‘n generiese, finansiële beplanningsraamwerk wat jy kan volg. Eerstens, ons almal het vier groepe finansiële behoeftes, naamlik jou onmiddellike behoeftes, jou korttermynbehoeftes, jou mediumtermynbehoeftes en dan jou langtermynbehoeftes.

Jou onmiddellike finansiële behoeftes handel oor gebeurtenisse wat moontlik vandag nog met jou kan gebeur. Dit is gebeurtenisse soos sterfte, ongeskiktheid, kritieke siekte, hospitalisasie, algemene skade aan jou eiendom, ensomeer.

Jou onmiddellike behoeftes word aangespreek deur meestal versekering uit te neem (langtermyn-, korttermynversekeringspolisse en mediese fondse). Jou korttermynbehoeftes is gebeurtenisse wat binne die volgende 12 tot 36 maande kan of gaan plaasvind.

Jy wil dus begin om ten minste ses maande se salaris op te gaar op ‘n lae risiko, likiede beleggingsproduk (byvoorbeeld ‘n Geldmarkfonds). Jy bou dus vir jou ‘n noodfonds of gebeurlikheidsfonds op, wat kan voorsien vir jaarlikse vakansies, onverwagte reisuitgawes, die venster wat met ‘n krieketbal gebreek word, ensomeer.

Jou mediumtermynbehoeftes loop oor ‘n langer periode en jy kan nie regtig ‘n presiese tydraamwerk daaraan koppel nie. Jy weet egter jy gaan iewers in die toekoms moet ‘n nuwe motor koop, of ‘n nuwe huis koop, of aanbou. Jou kinders moet skool toe gaan, of gaan studeer.

Jou mediumtermynbehoeftes is dus groter finansiële uitgawes iewers verder in die toekoms. Jy kan dus nou reeds spaarprodukte in plek sit om solank hiervoor te begin spaar (benut saamgestelde rente). Al wat dus oorbly is aftrede, en dit is jou langtermynbehoefte.
Weer eens, hoe gouer jy vir aftrede begin spaar, hoe meer gaan saamgestelde rente jou help om jou doelwit te bereik.

Jy het dus nou die raamwerk waarbinne jy jou finansiële beplanning kan doen. Bitter min mense het die vermoë om al vier die behoeftes soos hierbo bespreek, ten volle aan te spreek. Jou volgende stap sal dan wees om te prioritiseer.

Vir ‘n jong, enkelpersoon is versekering teen ongeskiktheid (verlies aan inkomste), dalk ‘n groter prioriteit as aftrede terwyl ‘n middeljarige man weer eerder op aftrede sal wil begin fokus. Hoe ook al, jou individuele finansiële omstandighede sal jou lei.

Sekere finansiële voorsiening sal jy nou onmiddellik kan implementeer, ander sal ‘n doelwit vir die toekoms wees. Die belangrikste is egter dat jy nou ‘n plan het wat jou sal toelaat om by die begin te begin.

Horace Terry
horace@nassauz.com