Basiese beginsels sal help foute vermy

0
1292

Verlede week het ons gesels oor die belegger wat tussen beleggingsfondse (effektetrustfondse) rondspring, op soek na onmiddellike gratifikasie. Die gevolg hiervan is gewoonlik verliese, wat met tyd vermenigvuldig.

Om ongeduldig of waaghalsig te raak, gaan nie jou beleggingsportefeulje se posisie verbeter nie, inteendeel, die teenoorgestelde gaan gebeur. Tans duur die opbrengsdroogte steeds voort, en beleggers word beetgepak deur die begeerte om drastiese aanpassings tot hulle beleggingsportefeuljes te maak om beter resultate na te jaag.

Oppas, die teenoorgestelde as wat jy in gedagte het, kan gebeur. Jy en jou finansiële beplanner het waarskynlik al teen dié tyd ‘n beleggingstrategie vasgemaak. Die strategie sal julle optrede tydens die goeie marktoestande, maar ook tydens die slegte of negatiewe marktoestande bepaal. Daar is dus geen rede om nou van die strategie af te wyk nie.

Die beleggingstrategie wat ek byvoorbeeld met my eie kliënte volg, en wat baie uit basiese beleggingsbeginsels bestaan, bepaal min of meer die volgende: Eerstens, bepaal jou beleggingsdoelwitte en -behoeftes. Bepaal hoeveel beleggingsrisiko jy sal moet neem, en kan neem, om die doelwitte te bereik en behoeftes te bevredig.

Tweedens, doen jou huiswerk rondom die beskikbare beleggingsfondse wat jy in jou beleggingsportefeulje gaan insluit. Kies goeie kwaliteit beleggingsfondse en bly by die beleggingsfondse, al vaar van hulle met tye swak. Slegs ‘n baie goeie motivering moet daartoe lei dat jy ‘n beleggingsfonds in jou portefeulje vervang. Dit is egter wys om elke nou en dan jou blootstelling aan ‘n spesifieke beleggingsfonds te verhoog of te verlaag na gelang van verwagtinge (herbalansering van jou portefeulje).

Derdens, monitor jou belegging saam met jou finansiële beplanner en bly op hoogte van heersende ekonomiese en markverwagtinge. Ekself, saam met my beleggingskomitee, pas die volgende algemene beginsels toe:

• Ons allokeer nie meer as 15%-20% van kapitaal na enige enkele beleggingsfonds nie.
• Ons allokeer nie meer as 25%-30% van kapitaal na enige enkele batebestuurder nie.
• Ons poog om sover moontlik beleggingsfondse te gebruik wat swak gekorreleer is met mekaar.
• Ons gebruik batebestuurders wat verskillende bestuurstyle het.
• Ons diversifiseer deeglik tussen die bateklasse, en geografies.
• Ons bly objektief, en laat emosies en persepsies buite die beleggingsbesluitnemingsproses.
• Fooie beinvloed nie ons besluitneming nie, alhoewel ons fooie in ag neem met ons evaluasie-proses.
• Geen beleggingsbesluite word geneem op wat gister gebeur het nie, maar eerder op wat ons van môre verwag.

Stuur gerus vir my ‘n e-pos na horace@nassaux.com indien jy wil hê ek moet op enige van bogenoemde uitbrei.