Bahlolohadi ba kgutlisetswe ditumello tsa ditekesi

0
478
Premier wa Freistata Sisi Ntombela PHOTO: NOMAQHAWE MTEBELE

Premier wa Freistata Sisi Ntombela o ile a tswara seboka le basadi ba ileng ba nkellwa dipermiti tsa ditekesi kantle ho molao, Laboraro le fetileng. Seboka sena sene se tshwaretswe moahong wa Municipality wa Mangaung mme ho ne ho ena le bahlolohadi, dikgutsana le ba bang a ileng ba amohuwa dipermiti tsa ditekesi. Sebokeng seo ba bang ba neng ba le teng, ke ba neng ba nkelwa dipermit kgale ho feta dilemo tse mashome a mabedi tse fetileng.
Moetapele wa lefapha la ditsela MEC Sam Mashinini, mmoho le lekgotla la South African National Taxi Council (SANTACO) le bona ba ne ba le teng ho utlwa ditletlebo.
Ntombela o ile a bolella ba lekgotla la dipermiti, Open Waters hore ba shebane le mathata ao bahlolohadi ba teanang le ona pele ho dikgwedi tse tharo. O ile a batla boikarabelo hoba dipermit tse ngata di ile tsa fetoha tlasa tebelo ya baetapele ba ditekesi.
Basadi ba bangata sebokeng sena ba amohuwe dipermite ka mora hore banna ba bona ba hlokahale. E mong wa bona ke Dimakatso Sekhokho, wa Ventersburg, mme o hlalositse hore ha a so fumane mangolo a tekesi ya hae ho tswa ho monna eo a neng a a kadimile. “Ka 1996 monna e mong o ile a kadima tumello ya monna wa ka ya tekesi, mme o ne a lokela ho e sebedisa ka kgwedi. O ntse a e sebedisa ho fihlela le tsatsing lena.” ho bua Sekhokho.
Ho na le tshabo e ngata tabeng ya ditumello tsa ditekesi. “Ka March re ile ra leka ho thusa mosadi ya neng a na le taba ena empa o ile a tshoswa ka sethunya. Haeba mang kapa mang a leka ho o tshosa, bula nyewe, a tshebahale motho eo,” ho boletse Malefetsane Mputane wa mokgatlo wa ditekesi.

Nomaqhawe Mtebele
nomaqhawe@mahareng.co.za