As jou finansiële beplanner nie daar is nie

0
517
Photo: Texas Financial & Retirement

Jy en jou finansiële beplanner sit waarskynlik jaarliks en beplan vir sekere gebeurtenisse wat kan of gaan plaasvind. Die algemene finansiële voorsiening wat jy moet maak, is gewoonlik maar vir in geval van afsterwe, ongeskiktheidswording, die voorkoms van ‘n kritieke siekte, aftrede en spaar oor die algemeen.

Jou finansiële beplanner help jou om jou finansiële behoeftes te kwantifiseer, en dan beveel hy of sy geskikte produkte aan om die behoeftes effektief mee aan te spreek. Dit is dan nodig om gereeld bogenoemde te hersien om te verseker dat jy steeds op pad is om jou finansiële doelwitte te bereik.

Die gesprek is dus altyd rondom jou, as die kliënt, se finansiële pad vorentoe. Het jy en jou finansiële beplanner egter ooit die moontlikheid bespreek dat hy of sy die een is wat kan wegval, ongeskik verklaar raak, of aftree, en jou die kliënt alleen agterlaat?

Jy moet dus die gesprek hê rondom jou finansiële beplanner se opvolgbeplanning. Indien jou finansiële beplanner vandag tot sterwe kom, met wie gaan jy môre kan praat oor jou finansiële beplanning? Jy sal dalk van mening wees dat daar heelwat finansiële beplanners is, dus kan jy net die telefoonboek optel en een bel vir ‘n afspraak.

Miskien is jy reg, die eerste finansiële beplanner wat jy bel is dalk ‘n kundige en ervare persoon wat jou lêer net so oorneem en die pad vorentoe saam jou stap, sonder haakplekke. Wat as jy verkeerd is, en jy by ‘n wolf in skaapklere uitkom?

Wat as die finansiële beplanner by wie jy uitkom, jou hele finansiële portefeulje gaan herstruktureer vir eie gewin en sodoende jare se werk en beplanning van jou vorige finansiële beplanner vernietig, en jou, die kliënt, jare terugsit in die beplanningsproses?

Wat as die finansiële beplanner by wie jy uitkom nie ‘n spesialis is op die gebied waarop jy spesialis-advies benodig nie, en onvanpaste advies jou skade berokken? Baie finansiële beplanningspraktyke het reeds ‘n opvolgplan vir wanneer een van die praktyk se finansiële beplanners nie meer daar is nie om welke rede ook al.

Binne dié praktyke is daar gestandaardiseerde prosesse, wat deur alle rolspelers in die praktyk gevolg word. Die gestandaardiseerde prosesse sal verseker dat die advies en diens aan jou, die kliënt, ononderbroke soos normaal sal voorgaan indien jou finansiële beplanner môre nie meer daar is nie.

Maak dus seker jou finansiële beplanner het ‘n opvolgplan in plek.

horace@nassaux.com