As dit te goed is om waar te wees

0
729

As dit te goed is om waar te wees, is dit gewoonlik nie waar nie. Dié gesegde is tans weer baie relevant.
Hoewel die opbrengs van markverwante beleggings mooi begin optel het in 2019, lyk die laaste vyf jaar se syfers maar steeds beroerd. Snaaks genoeg, hoe meer blootstelling jy aan aandele gehad het, hoe swakker was jou opbrengs, terwyl die beleggers met min of geen blootstelling aan aandele weer beter gevaar het.

Wys jou net hoe irrasioneel finansiële markte kan reageer. Natuurlik is daar diegene wat ‘n geleentheid in die swak beleggingsopbrengste raakgesien het en jou as ‘n moedelose belegger daarmee wil uitbuit. Kyk bietjie rond in die media na die beleggingsgeleenthede wat aangebied word, met die belofte van besonderse hoë opbrengste, wat “gewaarborg” is.

Natuurlik trap beleggers in dié strik, want die woord “gewaarborg” stel hulle gerus. As mens egter gaan kyk na wat die onderliggende beleggingsbates van dié tipe beleggings is, is dit heeltemal onduidelik hoe die woord “gewaarborg” enigsins in dieselfde sin as dié tipe beleggings gebruik kan word.

As belegger moet jy natuurlik kan sin maak uit die verskillende beleggingsopsies wat beskikbaar is, asook die meegaande risiko wat geneem word. Beleggingsopbrengste is relatief, en moet nie in isolasie beskou word nie.

Gaan meet jou belegging se opbrengs teenoor die risiko wat geneem moes word om die opbrengs te kon behaal, asook teen die opbrengste van soorgelyke beleggings en jy sal dan agterkom dat ‘n 12% opbrengs nie noodwendig ‘n goeie opbrengs is nie, en ‘n 8% opbrengs is nie noodwendig ‘n minder goeie opbrengs nie. Indien daar ook ‘n beleggingsgeleentheid homself voordoen, wat te goed klink om waar te wees, doen maar eers bietjie huiswerk, veral as die woord “gewaarborg” gebruik word.

Die man op straat kan die koers van ‘n geldmarkfonds van goeie gehalte as maatstaf gebruik. Jy kan ‘n geldmarkfonds gebruik as ‘n risikovrye belegging. Ignoreer vir dié oefening koste en belasting, dan gee ‘n geldmarkfonds jou tans so rondom 7.40% per jaar. Met ander woorde, jy kan 7.40% verdien, sonder om enige beleggingsrisiko te neem.

Sodra daar dus beloftes van onrealistiese hoë opbrengste voorkom, kan jy dit gaan meet aan die risikovrye-opbrengs van ‘n geldmarkfonds. Hoe hoër die beloofde opbrengs bo dié van ‘n geldmarkfonds, hoe meer risiko is in die belegging ingebou. Die vraag is dan hoeveel ekstra risiko is jy bereid om te neem om jou opbrengsverwagting na te jaag?
Neem dan tog maar ook koste en belasting in ag, want dit is die geld in jou sak wat tel.

As dit te goed is om waar te wees, is dit gewoonlik nie waar nie. Dié gesegde is tans weer baie relevant.
Hoewel die opbrengs van markverwante beleggings mooi begin optel het in 2019, lyk die laaste vyf jaar se syfers maar steeds beroerd. Snaaks genoeg, hoe meer blootstelling jy aan aandele gehad het, hoe swakker was jou opbrengs, terwyl die beleggers met min of geen blootstelling aan aandele weer beter gevaar het.

Wys jou net hoe irrasioneel finansiële markte kan reageer. Natuurlik is daar diegene wat ‘n geleentheid in die swak beleggingsopbrengste raakgesien het en jou as ‘n moedelose belegger daarmee wil uitbuit. Kyk bietjie rond in die media na die beleggingsgeleenthede wat aangebied word, met die belofte van besonderse hoë opbrengste, wat “gewaarborg” is.

Natuurlik trap beleggers in dié strik, want die woord “gewaarborg” stel hulle gerus. As mens egter gaan kyk na wat die onderliggende beleggingsbates van dié tipe beleggings is, is dit heeltemal onduidelik hoe die woord “gewaarborg” enigsins in dieselfde sin as dié tipe beleggings gebruik kan word.

As belegger moet jy natuurlik kan sin maak uit die verskillende beleggingsopsies wat beskikbaar is, asook die meegaande risiko wat geneem word. Beleggingsopbrengste is relatief, en moet nie in isolasie beskou word nie.

Gaan meet jou belegging se opbrengs teenoor die risiko wat geneem moes word om die opbrengs te kon behaal, asook teen die opbrengste van soorgelyke beleggings en jy sal dan agterkom dat ‘n 12% opbrengs nie noodwendig ‘n goeie opbrengs is nie, en ‘n 8% opbrengs is nie noodwendig ‘n minder goeie opbrengs nie.

Indien daar ook ‘n beleggingsgeleentheid homself voordoen, wat te goed klink om waar te wees, doen maar eers bietjie huiswerk, veral as die woord “gewaarborg” gebruik word.

Die man op straat kan die koers van ‘n geldmarkfonds van goeie gehalte as maatstaf gebruik. Jy kan ‘n geldmarkfonds gebruik as ‘n risikovrye belegging. Ignoreer vir dié oefening koste en belasting, dan gee ‘n geldmarkfonds jou tans so rondom 7.40% per jaar. Met ander woorde, jy kan 7.40% verdien, sonder om enige beleggingsrisiko te neem.

Sodra daar dus beloftes van onrealistiese hoë opbrengste voorkom, kan jy dit gaan meet aan die risikovrye-opbrengs van ‘n geldmarkfonds. Hoe hoër die beloofde opbrengs bo dié van ‘n geldmarkfonds, hoe meer risiko is in die belegging ingebou. Die vraag is dan hoeveel ekstra risiko is jy bereid om te neem om jou opbrengsverwagting na te jaag?
Neem dan tog maar ook koste en belasting in ag, want dit is die geld in jou sak wat tel.

Horace Terry

horace@nassaux.com