April is hier, beplan verder

0
399

So sit ons by die huis. Party is op verpligte verlof met die komplimente van Covid-19, en van ons ander gaan aan met ons werksbedrywighede uit ’n tuiskantoor. ’n Internasionale krisis moet egter nie jou fi nansiële beplanning in die wiele ry nie, anders maak jy die deur oop vir ander krisisse wat jou kan tref.

Ons het dié jaar al paar keer daaroor gesels dat ons ons fi nansiële beplanning moet versprei oor ’n kalenderjaar, dit gaan dan dalk net makliker hanteerbaar wees. Ons het teen dié tyd reeds ’n hele aantal aspekte rondom jou fi nansiële beplanning vir 2020 aangespreek, en in die nuwe maand gaan ons voort hiermee. Saam met elke krisis is daar ook geleenthede en met die Covid-19-pandemie is dit nie anders nie.

Ons het almal op die oomblik ’n bietjie meer tyd op hande, gegewe die nasionale inperking. Hoekom trek ons nie in April ons spaar-, beleggings- en aftreeportefeuljes nader nie? Die krisis van die Covid-19-pandemie het tot dusver ongeloofl ike geleenthede vir die langtermynbelegger geskep. Deur dus met jou fi nansiële beplanner rondom ’n tafel te sit en jou huidige beleggingsportefeulje te ontleed, sal jy kan sien waar die geleenthede is wat jy kan benut deur net klein verstellings aan die samestelling van jou beleggingsportefeulje te maak. Oppas maar net, niemand weet hoe lank die Covid-19-pandemie nog kan voortduur nie en hoe laag fi nansiële markte nog kan val nie. Moet dus nie oorgretig raak en pens en pootjies meer risiko begin neem nie.

Bespreek eers die hele situasie met jou fi nansiële beplanner, insluitende die aspek van hoeveel beleggingsrisiko jy as ’n individu moet neem en kan bekostig om te neem. Van hier af sal jy ’n idee kan vorm van hoeveel aandeleblootstelling jy in jou beleggingsportefeulje behoort te hê. Begin dan stelselmatig enige tekorte aan aandeleblootstelling oor die volgende paar maande aanvul (nie eenmalig nie). Dit is dan die stukkie fi nansiële beplanning wat in April afgehandel kan word.

Jy hoef ook nie te wag dat die nasionale inperking eers verby is nie; jy kan onmiddellik reeds per e-pos en/of telefoon met jou fi nansiële beplanner begin gesels en solank jou beleggingstrategie vaartbelyn kry.

Horace Terry

horace@nassaux.com