Almal is welkom – 23 Februarie 2017

0
1700

In Lukas 15:2 gryp dié woorde my. “Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle!”
Ek lees die bordjie by die voordeur: “Almal is welkom” – sondaars, uitgeworpenes, melaatses – mense wat stukkend is en seer het! Die dissipels sukkel om dit te verstaan. Dit maak sommige kwaad, ander is bly oor die boodskap wat Jesus uitleef.
Vir ons is die boodskap duidelik – almal is welkom! Dit is die opdrag vir gelowiges. Dit is ook die sleutel vir die groei van die eerste gemeentes in Handelinge. Die eerste Christene het liefgehad sonder enige voorwaardes. Ten spyte van hul eie swaarkry en vervolging het hulle die mense om hulle liefgehad. Alleen-mense kry swaar in die lewe. Ons kry die opdrag om na mekaar uit te reik en om te gee. Is die volgende woorde nie dalk waar nie: “Dit is beter om ‘n chocolate saam met mense om jou te eet, as groente alleen by die huis!”
Dan lees ek in Galasiers 3:28: “Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal een.”
Ds. Stephan van Heerden