Aandele, jou wapen teen inflasie

0
2049
Op die langer termyn kan aandele inflasie gemaklik met 6% tot 8% uitpresteer. FOTO: EPA/JUSTIN LANE

Vandag gesels ons oor aandele, die laaste in my reeks oor bateklasse.
Ek het my geselsie oor aandele vir laaste gehou, omdat dit my gunsteling-bateklas is. Aandele is uniek, aangesien dit jou beste teenvoeter vir inflasie is. Hoe hoër inflasie styg, hoe beter die opbrengste op aandele. Op die langer termyn kan aandele inflasie gemaklik met 6% tot 8% uitpresteer, wat beteken dat jou geld se koopkrag met tyd eksponensieel toeneem. Jy sal aandeelblootstelling deur effektetrustfondse kan bekom, of jy kan aandele direk op die beurs gaan aankoop. Indien jy aandele besit, besit jy in werklikheid ‘n stukkie van die betrokke maatskappy. Aandele verleen aan jou stemreg ten opsigte van die betrokke maatskappy, maar meer belangrik, jy is geregtig om te deel in die maatskappy se winste.
Jaarliks sal jy deel in enige wins wat aan jou toegedeel sal word in die vorm van dividende. Aandele bied dus kapitaalgroei, aangesien die prys of waarde van ‘n aandeel met tyd sal toeneem, en tweedens kry jy ‘n gereelde inkomstestroom in die vorm van dividende. Natuurlik kan die dividende ook herbelê word, wat sal lei tot addisionele kapitaalgroei. Aandele se pryse is uiters sensitief vir onsekerheid. Ons kan dit op die oomblik waarneem op ons plaaslike beurs en ook op buitelandse beurse. Daar is op die oomblik wêreldwyd onsekerheid rondom die VSA se verkiesing en rentekoerse, Brexit, China se ekonomiese groei, Japan se huidige ekonomiese beleid en, en, en… Gooi dan die huidige politieke toestande in Suid-Afrika, met die onsekerheid wat dit meebring, in die pot en dan sit jy met dit wat ons tans sien: ‘n beurs sonder rigting. Vir langer as twee jaar nou al beweeg ons plaaslike beurs sywaarts, met heelwat volatiliteit op die kort termyn.
Aandeelpryse is dus ‘n duidelike voorbeeld dat swak politieke leierskap en swak ekonomiese beleid nie aanvaarbaar is nie. Omdat aandeelpryse so sensitief is vir onsekerheid, gaan aandeelpryse altyd ‘n mate van volatiliteit toon, selfs in stabiele ekonomiese toestande. Die belangrikste vir ‘n belegger wat aandeelblootstelling het, is om nie op die kort termyn aandeelopbrengste te beoordeel nie. Die belangrikste eienskap wat ‘n belegger in aandele moet hê, is geduld, mét langtermynvisie. – Horace Terry
horace@nassaux.com