Waar pas ‘n trust in?

0
353
Waar pas 'n trust in?

Verlede week het ons gesels oor die skep en beskerming van jou welvaart of rykdom. Ek het genoem dat jy lewensversekering kan oorweeg vir die betaling van koste en belasting by afsterwe. Verder is trusts ook ‘n goeie hulpmiddel om jou welvaart te beskerm vir die nageslag.
Baie mense gebruik al vir jare trusts as ‘n suksesvolle wyse om koste en belasting by afsterwe te vermy. Trusts is egter net so ‘n goeie wyse om jou welvaart of rykdom te bewaar vir jou nageslag. Wanneer jy ‘n trust hiervoor wil gebruik, het jy twee alternatiewe, naamlik ‘n testamentêre trust en/of ‘n inter vivos-trust nodig. Testamentêre trusts word in jou testament gespesifiseer en word eers opgerig by jou afsterwe.
Testamentêre trusts is ‘n uiters effektiewe manier om bates te beskerm en te bewaar, spesifiek vir minderjarige erfgename of erfgename wat nie bevoeg is om na hul eie belange om te sien nie. Veral wanneer minderjarige die begunstigdes van lewensversekeringspolisse is, is dit wys om ‘n testamentêre trust vir die bewaring van die versekeringsvoordele te gebruik, anders land dit in die staat se Voogdyfonds. Soos reeds genoem, is ‘n testamentêre trust se aanvang by die testateur/testatrise se afsterwe en sal dit gewoonlik strek oor ‘n voorafbepaalde termyn, of tot wanneer ‘n sekere gebeurtenis plaasvind.
Inter vivos-trusts kan reeds opgerig word wanneer jy lewe, en jy kan nou reeds begin om bates uit jou boedel te kanaliseer na die trust. Bates kan aan trusts geskenk, verkoop of vererf word, elkeen met sy eie implikasies.
Op dié manier verklein jy nie net jou boedel, wat minder koste en belasting by afsterwe sal beteken, nie, maar jy verseker ook dat die betrokke bates beskerm en bewaar bly vir jou nageslag. Die termyn van ‘n inter vivos-trust is onbepaald en kan baie waarde vir nageslagte inhou. Let daarop dat die betrokke owerhede besig is om die werking en hantering van trusts in Suid-Afrika te belyn met internasionale standaarde en praktyke, en soos gewoonlik moet jy liefs eers deeglik jou huiswerk doen en die nodige advies inwin om te verseker dat ‘n trust die opsie vir jou is. – Horace Terry
horace@nassaux.com