UV-studente besoek Naln

0
333

Sowat 200 eerstejaarstudente van die Universiteit van die Vrystaat (UV) se Suid-kampus het die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (Naln) op 30 Januarie besoek. Hulle het gretig geluister na die geskiedenis van die Ou Goewermentsgebou in President Brandstraat, wat albei nasionale gedenkwaardighede is. Naln huisves ook die Derde Raadsaal van die Oranje-Vrystaatse Republiek. Hulle was baie beïndruk met die groot versameling manuskripte, knipsels, boeke en persoonlike besittings van Afrikaanse skrywers oor kleur- en kultuurgrense heen.