Teboho ke lefika la mafutsana

0
383
Moo Teboho Molorane a leng teng, thabo e dula e kgapatseha. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Monna enwa ya senang boikgantsho ya mosa o thusa mafutsana a habo ka tsohle tseo ba dihlokang.
Teboho Molorane (35) o dula motsaneng wa D lekweisheneng la Botshabelo. Leha morao tjena a tumme ka ho etsa dintho tse ntle motseng wa habo, Teboho o holetse lelapeng le kojwana di mahetleng. Ha a ntse a hola, o ne a labalabela ho ba le dintho tse ntle bophelong. Tsena tsohle o dietsa ntle le tefo. Le ha ele mosebetsi o thata, o ikana hore o tla dula a le teng bakeng sa bohle ba mohlokang. Empa ka lebaka la bofuma, ho ne ho le boima ho yena ho ka di fihlella. Kamora ho sebetsa Kapa dilemo tse ka bang leshome le metso e mmedi, o ile a kgutlela lekweisheneng la habo la Botshabelo. Maikemisetso a hae e ne ele ho tla lwantsha bofuma. Mme Teboho ya nang le lerato le leholo la batho ba habo o ile a qala mokgatlo o sa mmuseletseng letho. Sepheho le morero wa mokgatlo ona o bitswang Children’s Safety Centre and Community Development ke ho fana ka thuso ya mofuta ofe kapa ofe ho bana le batho ba hlokang. Teboho eo e leng mookamedi o sebetsa le baithaupi ba roberdi. Ba bokella disebediswa tsa bohlowa tse kang dijo le diaparo. Mme ha ba se ba bokelletse tse lekaneng, ba di abela batho bohle ba hlophehileng. Teboho o re yena le molekane wa hae ha bana bana bao e leng ba bona. Empa e re kaha ba ne ba batla ho bitswa batswadi, ba ile ba iphumanela dikgutsana tse pedi tsa banana tseo ba ikgodisetsang tsona. ” Baradi bana ba rona ba dilemo di pakeng tse 15 le 17 ba tlisa thabo haholo maphelong a rona. Mme nna le molekane waka re ba nkile hantle jwalo ka ha eka ke bana ba rona,” o hlalositse jwalo.
Teboho o hlaloseditse lesedinyane la Voice hore e se ele dilemo tse leshome mokgatlo ona o ne o thehwe le ho thusa setjhaba. Ho ya ka Teboho, ba se ba kgonne ho fihlela mafutsana dibakeng tsekang, Franschhoek, Cape Town, Botshabelo le Thaba Nchu. O re kannete taba ya hore malapa a mangata a ne a robala a sa ja e ne e modula habohloko. ” Re fana ka dijo. Diaparo. Dikobo. Matlo. Dieta tsa sekolo. Dipalangwang ho bana ba sekolo ba di hlokang le ho thusa bana ba ntseng ba kena sekolo ho e tsa mosebetsi wa sekolo,” ho rialo teboho.
Hape se thabisang ke hore, bana ba ntseng ba kena sekolo le bona ba fumana thuso e kgolo. Mokgatlo o etsa bonnete ba hore ba fumana disebediswa tsohle tsa sekolo e le mokgwa wa ho ba kgothalletsa thuto. ” Mme re thusa hape ka dijo tse ahang mmele tse kang meroho le ditholwana le ka sopho ho malapa a hlileng a hloka thuso ya rona haholo,” ho hlalosa Teboho.
Thuso ya bo Teboho mmoho le basebetsi mmoho ha e felle mona. Bana ba rutwa dipapadi tse fapaneng tse kenyeleditseng le bolo ya maoto le matsoho. Mokgatlo ona o na le dihlopha tse fapeng ho ya ka dilemo tsa bana . Mme dihlopha tsena tsa bolo di qala ho tloha ka 10, 13, 15 le 17 e le sehlopha se seholo. Maikemisetso ke ho qobisa bana le batjha botlokotsebe. – Matseko Ramotekoa 
info@centralmediagroup.co.za