Sekere dinge gaan jou eksekuteur nie doen nie

0
551
Jou eksekuteur sal verseker dat al jou bates opeindig by die erfgename, soos bepaal in jou testament.

Wanneer jy die dag sterf, sal jou familie jou genomineerde eksekuteur so gou moontlik in kennis stel, waarná hy of sy by die Meester van die Hooggeregshof sal aansoek doen om aangestel te word oor jou boedel. Die eksekuteur sal dan begin om uitvoering aan jou testament se bepalings te gee en hy of sy sal op die ou end van die dag verseker dat al jou bates opeindig by die erfgename, soos bepaal in jou testament.
Ek praat van jou eksekuteur as hy en sy, maar jou eksekuteur kan ook ‘n bank, versekeraar of ander instansie wees wat boedelberedderingsdienste lewer. Jou eksekuteur gaan baie werk by jou afsterwe hê om te doen en die hele boedelberedderingsproses sal ten minste 6 – 8 maande duur, en in seker gevalle langer. Daar is egter sekere pligte wat nie die eksekuteur toeval nie, maar deur die oorledene se gesin of familie afgehandel sal moet word.
‘n Eksekuteur sal nie betrokke raak by enige begrafnisreëlings nie.
Die eksekuteur sal nie enige eise namens die afhanklikes by enige mediese of pensioenfondse hanteer nie.
Enige polisse wat begunstig is, moet ook direk hanteer word tussen die begunstigde en die betrokke versekeraar.
Die oordrag of kansellasie van enige munisipale, telefoon, selfoon en ander dienste sal deur die gesin hanteer moet word.
In die meeste gevalle het die oorledene korttermynversekering vir sy bates gehad. Dit is dus baie belangrik dat die erfgename van die bates moet reël vir nuwe korttermynversekering, of dit by hul eie korttermynversekering insluit.
Indien daar vuurwapens in die boedel is, sal die erfgename moet reël vir die oordrag van die vuurwapens na sy of haar naam.
Ek weet baie mense het ‘n lêer iewers in die huis waarin hulle alle belangrike dokumente en inligting bewaar sodat die erfgename nie hoef rond te skarrel en na alles hoef te soek in geval van afsterwe nie. Dit sal dalk wys wees om die lêer op te deel, sodat daar ‘n deel is vir alle dokumente wat na die eksekuteur toe moet gaan, asook ‘n deel waarin dokumente vir die erfgename bewaar word. – Horace Terry 
horace@nassaux.com