RespekT-eer – 4 August 2016

0
453

RespekT-eer
Hierdie woorde het jou sekerlik laat regop sit. “Kan die man dan nie spel nie?” Dit was dalk jou aanvanklike reaksie. Lees saam met my weer die woord: “RespekT-eer”. Twee woorde het my aangegryp – “respek en eer”. Efesiers 6:2 beskryf dit so: “Eer jou vader en moeder,” ‘n baie belangrike gebod, en daar is nog ‘n belofte by: “sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” Hierdie respek beteken dat ons na mekaar moet luister. Dit is anders as die styl waarin ouers kinders met woorde verniel en jy alles maar net moet aanvaar. Dit is om te aanvaar dat die Here deur jou ouers vir jou iets wil leer van die lewe. Ek en jy moet selfs deur ons ouers se foute iets leer van God se plan vir ons lewe. Mense moet mekaar respekteer omdat elkeen in God se oë spesiaal is, kinders en ouers. Respek is nie om nié ‘n eie mening te hê nie, maar dit is die manier waarop ons van mekaar verskil. Dit is die pakkie waarin ons met mekaar praat en vir mekaar omgee. Dit is die gesindheid waarmee ons elkeen ons eie standpunt huldig. Dalk is dit die sleutel vir ouers en kinders om weer in ons land ‘n verskil te maak. Dalk moet ons almal weer begin by respek en eerbied vir mekaar, want dit vloei oor na die lewe, die natuur en ons medemens. Jy kan die beginsels nie keer as dit begin posvat nie. As ons dit uitleef, leef ons lank in die land wat die Here vir ons gee. Dít is die belofte!
Ds. Stephan van Heerden