Om om te draai

0
934

Die Griekse woord vir “omdraai” beteken “totale verandering in denke en gedrag”. Hierdie “omdraai” het ‘n geestelike betekenis in die Bybel, maar raak ook jou alledaagse lewe. Jy begin in Christus glo en jou lewe word deur sy optrede gerig. Hy verander só jou lewensuitkyk, en spesifiek jou gedagtes. Ek het weer eens besef dat dit wat jy dink, jou hele lewe beïnvloed. Negatiewe gedagtes voed ‘n negatiewe lewensuitkyk. Positiewe denke bring weer nuwe lewensmoontlikhede en jou hele bestaan verander. Jy is meer gesond en jy leef met optimisme ten spyte van omstandighede. Paulus maak baie daarvan in die Bybel as hy dit beskryf as “nuwe gedagtes” in Romeine 12:2. Hierdie nuwe gedagtes bring nie net nuwe kanse en geleenthede nie, maar dit help jou en my om ook iets van God se plan vir ons lewe te begin verstaan. Jy ontwikkel ‘n onderskeidingsvermoë wat jou help om die goeie in die lewe te begin raaksien en ook die goeie te doen, dit wat sinvol is vir jou verhouding met die Here. Jy draai om en streef na ‘n “heel” verhouding in jou mens-wees. ‘n Mens sou dit ook kon beskryf met die woord “geïntegreerd”. Die begrip “omdraai” het dus wye implikasies vir jou en my! Hoe ervaar jy dit in jou lewe?
Ds. Stephan van Heerden