‘n Eiendomsbelegging sonder sement en stene

0
426

Vandag gesels ons oor die derde bateklas in ons onlangse gesprekke.
Ons het reeds gesels oor die meer veilige, rentedraende bateklasse: kontant en effekte. Vandag gesels ons oor eiendom en meer spesifiek, genoteerde eiendom.
Almal van ons ken eiendom in die algemeen, of weet van persone wat ‘n huis, meenthuis of kantoor besit wat hy of sy uitverhuur.
Die mense met beleggings in eiendom verdien dus ‘n gereelde inkomste (huur) uit hul belegging, terwyl die beleggingsbate self mettertyd in waarde toeneem (kapitaalgroei).
In beginsel werk genoteerde eiendom dieselfde. Daar is ook ‘n deurlopende inkomstestroom wat die belegger verdien, terwyl sy bate (eenhede in ‘n effektetrustfonds) mettertyd in waarde toeneem (kapitaalgroei). Jy sal sommer onmiddellik ‘n effektetrustfonds wat in genoteerde eiendomme spesialiseer, kan onderskei van ander effektetrustfondse. Die naam van die fonds sal die woorde “real estate” of “property” bevat. Plaaslike effektetrustfondse wat in eiendom belê, bied hoofsaaklik aan hul beleggers toegang tot kommersiële en industriële eiendomme. Dis nou eiendomme soos inkopiesentrums, kantoorruimte, ensomeer.
Buitelandse fondse bied meer diversifikasie en gee aan hul beleggers blootstelling aan stoorruimte (dit is nou die rye en rye motorhuise waarvan jy een kan huur om tydelik goedere in te stoor), studente-akkommodasie, selfoontorings en ander kommunikasie-instrumente en ook selfs residensiële eiendom. Weer eens maak dit dus sin om nie al jou bates net aan die plaaslike mark bloot te stel nie, maar tog ook na die buiteland te diversifiseer.
‘n Baie belangrike feit om in ag te neem is dat daar geen verwantskap is tussen eiendomsindikasies en effektetrusts wat in eiendom belê nie. Die onderliggende bates van albei mag wel eiendom wees, maar eiendomseffektetrusts word baie streng gereguleer en bied aan beleggers hoë vlakke van likiditeit en beskerming. Net soos wat daar heelwat maatskappye in Suid-Afrika is, elkeen met sy eie besigheidsaktiwiteite en sektor waarin hy bedrywig is, kry jy maatskappye wie se primêre besigheidsaktiwiteit eiendomme is en alles wat met eiendomme te doen het. Effektetrustfondse wat in eiendom spesialiseer, koop dus aandele in die maatskappye en trek só voordeel uit die maatskappye se sukses, wat deurgegee word na jou as die belegger in die effektetrustfonds. Ons plaaslike, genoteerde eiendomsmark, het redelik onlangs ook die globale standaard van REITs (Real Estate Investment Trust) begin volg. As ‘n belegger in genoteerde eiendomme sou jy ‘n nuwe hofie op jou belastingsertifikate opgemerk het wat jou verdienstes uit REITs aandui, asook plek op jou belastingopgawevorm waar die REIT-verdienste verklaar moet word. Volgende week meer hieroor, voordat ons oor aandele gesels. – Horace Terry
horace@nassaux.com