Motea di tshepe enwa o etsa mosebetsi o kgahlisang

0
453
Motsamai Lekoro o tsamaisa kgwebo ya ho teha difense tsa tshepe e holang ka potlako. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Motsamai Lekoro o ile a phethela di thuto tsa hae sekolong se phahameng dilemong tse fetang tse leshome tse fetileng. Kamora moo, o ile a ya kholejeng e tsebahalang ya Bloemfontein e leng Motheo ho lo ntshetsa di thuto tsa hae pele. Monna enwa ya dulang motsaneng wa A lekweisheneng la Botshabelo o re o ile a etsa thuto e phahameng e tsamaellanang le ho bapatsa.
Hoba a qete ka di thuto tsa hae, o ile a fumana mosebetsi wa ho bapatsa. “Ke sebeditse nako e telele ke bapatsa di hlahiswa tse fapaneng. Empa qetellong ka hlokomela hore le ha mosebetsi waka o ne o le mongata, o ne o sa mpuselletse letho,” ho rialo Motsamai.
O ile a kgathala matla mme a qetella a tlohelletse mosebetsi wa hae. E re ka ha o ne a ena le leano le leng la ho iphidisa, o ile a sebelletsa konteraka e kgolo e neng e sebetsana le ho aha matlo le ho etsa mesebetsinyana e meng e mengata. O re lebaka le neng le etsa hore a sebetse le konteraka e ahang matlo ke hobane o ne a batla ho eba le tsebo e batsi ka mosebetsi ona wa matsoho.
Ke mona moo Motsamai a ileng a thabela mosebetsi wa ho teha di tshepe. Kamora ho fumana tsebo e kgolo ya ho sebetsa ka devil’s fork, Motsamai o ile a tlelwa ke mohopolo wa ho iqalla kgwebo eo e leng ya hae.
Ntate enwa ya nang le bana ba bararo o re selemo se fetileng, o ile a ithekela disebediswa tseo a neng a tla di hloka ho iqalla kgwebo. Kajeno Motsamai ke rakgwebo a motlotlo haholo. Batho ba motse wa habo ba mmitsa kahohle hore a tlo ba kenyetsa di devil’s fork kapa a tlo etsa mosebetsi o amanang le ho teha di tshepe. “Ke motlotlo haholo ka ho iqalla kgwebo yaka. Ke hlokomela hore motho e mong le e mong a ka kgona ho atleha ha feela ana le maikemisetse,” ho rialo Motsamai. – Matseko Ramotekoa
info@centralmediagroup.co.za