Moenie opgeskeep sit met ‘n vyandige vennoot nie

Moenie opgeskeep sit met 'n vyandige vennoot nie

Gambling judaism As jy die een is wat die vennootskap moet verlaat, hetsy weens siekte of dood, kan jou gade aan die genade van jou vennoot/e oorgelaat wees, veral as jou vennoot nie by die daaglikse bestuur van die besigheid betrokke kan of wil wees nie. Dit kan ook gebeur dat jou familie nie die werklike waarde van jou aandeel of belang in die besigheid of professionele praktyk kan realiseer indien hulle besluit om dit te verkoop nie. Maar die ergste situasie wat jy regtig moet vermy, is om uiteindelik met ‘n ongewenste nuwe vennoot opgeskeep te sit. Jy kry dalk ‘n vennoot wat nie jou visie vir die besigheid of professionele praktyk deel nie. Niks anders sal jou besigheid vinniger ondergrawe as dít nie. http://littlefishshop.net/discuss/sitemap17/ Mystic lake casino deals ‘n Koop-en-verkoopooreenkoms kan jou seggenskap gee oor wat in die geval van dood of ongeskiktheidswording met jou vennoot se aandeel moet gebeur. ‘n Koop-en-verkoopooreenkoms is ‘n skriftelike ooreenkoms tussen die eienaars van ‘n besigheid of professionele praktyk. Die vennote kom ooreen om hul belange aan die langslewende vennoot/e te verkoop, of om die uittredende vennoot se belang in die besigheid in die geval van dood of permanente ongeskiktheid te koop. Dit is ‘n pakket wat bestaan uit ‘n uitkoopooreenkoms en lewensversekering, wat gebruik word om die kooptransaksie te finansier. Albei die elemente (die ooreenkoms en die versekering) is nodig om ‘n koop-en-verkoopooreenkoms te kan uitvoer. Caesars casino zgnx Lewensversekering alleen beteken nie dat jy outomaties kwalifiseer om jou vennoot se aandeel te koop nie, en ‘n ooreenkoms sonder lewensversekering beteken jy sal ander maniere moet vind om die uitkooptransaksie te finansier (onthou, die ooreenkoms is bindend). Indien jy reeds ‘n koop-en-verkoopooreenkoms en lewensversekering in plek het, maak seker dat jy die waardes gereeld opdateer. – http://insolitement.fr/insolite/live-casino-md-rn-endorsement/ Live casino md rn endorsement Horace Terry http://desiderate.com.au/tables/new-casino-in-berlin-maryland/ New casino in berlin maryland http://miyoga.es/header/online-bible-study-lessons-for-adults/ Online bible study lessons for adults horace@nassaux.com