Moenie die keiser meer betaal as wat hom toekom

0
332

Vir baie van ons was die sperdatum vir indiening van jou 2016-belastingopgawe 25 November. Met die indien van jou opgawe was jy òf gelukkig genoeg om iets van die ontvanger af terug te ontvang, òf jy was een van die ongelukkiges wat moes inbetaal. Of jy iets teruggekry het of nie, maak nie saak nie, maar miskien het jy vir die Ontvanger van Inkomste meer gegee was wat nodig was en kon jy meer teruggekry het, of minder (selfs niks) inbetaal het.
Ons het al heelwat oor uittree-annuïteite gesels, maar tog wil ek vandag weer die belangrikheid van dié produkte as ‘n belastingbeplanningshulpmiddel, benadruk. Wanneer ‘n mens al die belastingvoordele wat uittree-annuïteite bied in ag neem, is daar geen ander spaar- of beleggingsproduk wat vir jou beter opbrengste bied nie.
Kom ons kyk net vinnig weer na die belastingvoordele van uittree-annuïteite.
Eerstens, soos almal weet, is die premies binne sekere perke aftrekbaar teen jou belasbare inkomste. Met ander woorde, sou jou marginale belastingkoers 41% wees, beteken dit dat die Ontvanger vir jou 41% van jou premies “subsidieer”.
Tweedens, is alle opbrengste wat jy verdien op jou uittree-annuïteit, belastingvry. Met ander woorde, alle rente, kapitaalwins en dividende wat jou uittree-annuïteit verdien, is belastingvry – dus gaan jou opbrengste aansienlik beter lyk.
Derdens, het uittree-annuïteite ook voordele wanneer dit by afsterwe kom en is ‘n uittree-annuïteit ook ‘n handige boedelbeplanningshulpmiddel wat jou kan help om boedelbelasting- en kapitaalwinsbelasting by afsterwe te beperk. Weer eens, selfs by afsterwe, kan jy dit wat die Ontvanger moet kry, beperk, en dit wat jy vir jou afhanklikes nalaat, sal vermeerder.
Daar is verder ook ‘n paar ander, minder bekende belastingvoordele wat ‘n uittree-annuïteit jou kan bied. Vir meer hieroor, stuur vir my ‘n e-pos na horace@nassaux.com en ek stuur vir jou meer inligting. Die 2017-belastingjaar nader vinnig sy einde, maar jy kan steeds wen op jou volgende belastingopgawe deur dalk ‘n eenmalige bydrae tot ‘n uittree-annuïteit te maak voor einde Februarie 2017. Wees egter ten volle voorbereid vir die 2018-belastingjaar en doen jou belastingbeplanning vroegtydig.- Horace Terry