Hoe skep jy welvaart?

0
449
Welvaart in die toekoms beteken jy moet vandag reeds jou sente begin omdraai.

Daar is baie voorbeelde in Suid-Afrika van families wat ongelooflike welvaart vir hulself geskep het en dit reggekry het om dit oor te dra na volgende geslagte. Baie van die voorbeelde is ongelooflike stories van entrepreneurskap, visie en dissipline.
Hoe kan die persoon op straat egter vir hom- of haarself ‘n mate van welvaart skep, finansieel onafhanklik leef en ook nog ‘n nalatenskap agterlaat vir sy of haar nageslag?
Natuurlik moet ‘n mens besef dat welvaart nie oornag kom nie. Dit neem tyd om te realiseer. Verder verg dit streng dissipline en ‘n waterdigte finansiële plan waarby gehou moet word.
Die man op straat het gewoonlik nie die vermoë om in eiendomme of besigheidsgeleenthede te investeer nie en moet dus ‘n alternatiewe roete tot welvaart uitwerk (ten minste aanvanklik). Welvaart in die toekoms beteken jy moet vandag reeds jou sente begin omdraai, voordat jy dit spandeer.
Vir elke ding wat jy koop, is daar geleentheidskoste. Met ander woorde, indien jy vandag iets onbenulligs of onnodig koop, beteken die geleentheidskoste minder geld in die toekoms, aangesien jy dalk eerder die geld kon gespaar en laat groei het. Kom dus in die gewoonte om eerder te spaar as om te spandeer. Indien jy die versoeking van “koop” oorwin het, moet jy begin oorweeg hoe jy jou geld gaan spaar.
Daar is ‘n paar oorwegings soos koste, belasting, ens., maar die belangrikste is inflasie. Dit help nie jy spaar jou geld op produkte wat nie inflasie uitpresteer nie. Al wat gebeur, is dat inflasie al jou welvaart opvreet en eintlik bly jy maar stilsit op dieselfde plek. Besef dus dat die neem van ‘n berekende risiko inherent is tot entrepreneurskap en gevolglik ‘n voorvereiste is om welvaart op te bou.
Begin deur elke maand ietsie af te knyp en in ‘n effektetrustfonds te spaar. Kort voor lank het jy genoeg kapitaal opgebou om ook na ander alternatiewe te kyk, soos direkte aandeelbeleggings, die koop van ‘n vaste eiendom vir verhuringsdoeleindes, of om ‘n belang in ‘n kleinsake-onderneming te koop. Dít is die begin van jou welvaart en nalatenskap. – Horace Terry
horace@nassaux.com