GEDAGTE VIR DIE WEEK: Ons lewenslyn – 24 November 2016

0
1107

Elkeen van ons het ‘n lewenslyn, met ander woorde, ‘n tyd waarin ons op hierdie aarde leef. Dit begin op die dag van jou geboorte en eindig weer op jou sterfdag. My lewenslyn het begin op ‘n klein dorpie met die naam Hobhouse. Ek het baie draaie in ons land geloop saam met my ouers en ek hoop om, as dit binne die Here se plan en genade is, darem so by die 80 te word, as ek nou my voorvaders se ouderdomme so bekyk! Sommige van ons se lewenslyn lyk anders – dit begn vroeër en eindig later, of dit eindig op ‘n jong ouderdom. Maar, of ons dit nou wil weet of nie, menslik gesproke is dit al wat ons op hierdie aarde het. Hiermee dink ek nou nie aan die Ewige Lewe nie. En die tyd hier op die aarde gaan bitter gou verby! Van hierdie lewe moet ons die beste maak, lees ek in Prediker 3. Tog, op een of ander wyse hang dit alles af van hoe jy en ek oor die lewe dink. Ons gedagtes en die inhoud van ons gedagtes bepaal ons lewe en die kwaliteit van ons lewe. Die volgende is tog belangrik: “Hoe jy dink, is hoe jy leef”! Hoe lyk die keuses in jou lewenslyn?
Ds. Stephan van Heerden