Baahi ha ba bathabele mabitso a di terata tsa Botshabelo

0
371
A na ke a mang a mabitso a di terata a bakileng pherekano ka hara motse wa Botshhabelo. PHOTO: MATSEKO RAMOTEKOA

Na batho ba tseba molemo wa mabitso a di terata le mmila ya metsana ya habo bona?Ke dilemo tse telele di terata tsa lekweishene la Botshabelo le metsana ya Botshabelo di hloka mabitso. Baeti ba qalang ho etela lekweishene lena ba sokola ho ka fihla moo ba etelang teng.
Masepala o laolang lekweishene la Botshabelo o ile wa tla ka tharollo ya hore di terata le mebila di fumantshwe mabitso. Ho ya qetellong ya selemo se fitileng, mebila e mmalwa ya Botshabelo e ne e se a fumane mabitso a kang Toloki Tshelo, Makhale Sebata le a mang. Empa le ha ho bonahala eka taba ena ya mabitso e ne e tla tlisa tharollo ho baeti, ho bonahala eka ha e a thabisa ba ba bang baahi.
Voice e fumane tletlebo e tswang ho baahi ba sa kgotsofallang mabitso ana. Ba re bona ha ba tsebe mabitso a na ao ho rehilweng di terata le mebila e ka hara metsana. Tumelo Ramabina o re o ne a hopola hore di terata di tla rehellwa ka balwanedi ba tokoloho ba tsebahalang.
Mabitso a na a tlisitseng pherekano ka hara maikutlo a ba bang ba baahi a ntse a senywa ka hara metsana e meng ya Botshabelo. Metsanend e kang di J,K le F, ke hona moo taba ena e hlileng e jeleng sitsi hahoholo. Baahi ha ba tlosa mabitso ana. Ba re ha ba batle le ho a bona.
Feela tjhehe ha se baahi bohle ba sa thabelang mabitso ana. Mathabang Moleko o re yena o thabetse mabitso ana. “Lebitso ke lebitso. Kannete ho ne ho le thata haholo ho nna ho bolella batho hore na ke dula kae. Ka nako tseding, o fa motho nomoro ya ntlo, empa ka ho se tsebe tulo hantle, a lahlehe ho ntse ho le jwalo,” ho rialo Mathabang.
Qondile Khedama ho tswa mmasepaleng wa Mangaung o entse boipeletso bo boholo ho baahi ba Botshabelo hore ba se be kgahlanong le mabitso a na. O re baahi ba lokela ho ba motlotlo le ho ikgantsha ka mabitso a na hobane ke mohlala o mong o bontshang hore mmasepala o fana ka di tsebelletso setjhabeng. “Mabitso a di terata a bohlokwa haholo hobane a etsa hore ho be bobebe bakeng sa ho tlisa di tsebelletso tse kang ho ntsha matlakala mmoho le di tshebelletso tse ding tsa mmasepala,” ho rialo Khedama.
O re ha se Mangaung feela moo di terata di fumantshwang mabitso. Ho ya ka Khedama, taba ena ya ho reha mabitso e tlo namela ditorotswaneng tse kang, Soutpan le Naledi. – Matseko Ramotekoa 
info@bloemfonteincourant.co.za