“Alzheimer’s” le “dementia” ke eng?

0
441
"Alzheimer's" le "dementia" ke eng?

Alzheimer’s ke engoe ya mahloko a bakang tshenyeho ya sebopeho le tshebetso ya boko. Disele tsa boko ba motho ya nang le Alzheimer’s liya harahana, le dipakeng tsa tsona hobe le makhokho. Tsena, dibaka hore dlisele tseo dishwe, ebe, hoba le dikheo tse bakang hore melaetsa pakeng tsa boko le mmele e lahlehe. Ha boko bose bo amehile, motho o bontsha matshwao a bitswang dementia.
Hangata matshwao ana re a bona bathong bao eseng ele maqheku. Motho o lebala haholo. Motho ha asa kgona ho etsa diqeto. Motho o hloleha ho hokahanya puo.
Bohloko bona ha bona pheko, ebile bo tota ho fihlella moo motho e moholo a tlamehang ho thuswa ka ntho engwe le engwe, ho phetha liketso tseo motho a di etsang letsatsi ka leng. Bohloko bona habo tshwaetse, ebile ha bona kgethollo, boka tshwara mang kapa mang lefatsheng ka bophara.
Matshwao a tlwaelehileng a demetia ke a latelang:
Tebalo bothata ba ho etsa diqeto, ho pheta-pheta puo, ho botsa potso ele ngwe hangata, ho hloleha ho itlhokomela, hose utlwisisa hore na batho bareng, leho lahleha.
Diketso tse lateng ke a mang a matshwao aka belaetsang hore motho e moholo ona le Alzheimer’s:
Tebalo esa bakwoang ke botahoa kapa kotsi hloohong. Tebalo e bileng e totang ha nako entse e-ea. Bothata ba puwo: Ho se tsebe mabitso a nepahetseng a dintho, ho hloleha ho kenya lentswe le nepahetseng polelong, le ho buwa ntho tse senang kelello.Ho
hloleha ho qhwaela litho tse kang dikonopo le dizipi. Ba hloleha ho ikapesa ka nepo. Motho a apare diphahlo tsa Mariha Lehlabula Hose hlokomele mmele, jwale ka ho hana ho hlapa, kapa ho batla ho apara ntho elengwe letsatsi le leleng le leleng. Maikutlo a bonahalang a feto-fetoha ntle le mabaka. Thabo eka fetoha sello, ho tshoha kapa bohale ka nako le motsotso.